Данък върху недвижимите имоти - и по е-път .

Данъчна декларация за облагане с данък върху недвижимите имоти може да бъде подадена и по електронен път.
Услугата вече е достъпна за потребителите на Единния портал за достъп до електронни административни услуги на адрес https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/b6de4162-731d-4035-b0d0-b4732667e966.

Общо 117 общински администрации предоставят услугата, съобщиха от ДА "Електронно управление".
Към останалите общински администрации декларацията се заявява чрез Системата за сигурно електронно връчване.