Какво ще стане с лихвите по ипотечните кредити?

Не се очаква, рязко покачване на лихвените проценти по ипотечните кредити . Но увеличение определено ще има. 

Но  очакванията са тази тенденция да се задълбочава. Рискови времена - така описват кредитната ситуация световни анализатори. Нагласите на българските граждани не правят изключение.

Кредит в момента се взима само в краен случай, който е много належащ, предвид макроикономическите данни. 

Недобрите прогнози, трябва да дадат сигнали, че едно ново задлъжняване може да се окаже голямо предизвикателство за домакинството. 

Банките имат право да повишават лихвите, тъй като по-голямата част от договорите за кредит са отпуснати с плаваща компонента т.е. лихвата им плава.

Първо причината за вдигане на лихвите е инфлацията, и въпроса е дали тези лихвени нива дали ще бъдат поносими. А това не мислимо ще се отрази и на имотния пазар, който ще се укроти и поуспокои.