Отпадат декларациите за липса на данъчни задължения при сделките с имоти

Oт 3 май 2024 г. влизат в сила измененията в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), с които отпадат декларациите за липса на непогасени публични задължения, които гражданите са длъжни представят при прехвърляне на недвижими имоти и моторни превозни средства, напомниха от Нотариалната камара.

Проверката вече ще се извършва от нотариуса по електронен път или, в ограничен брой случаи, от съдията по вписванията.