Ползването на брокер спестява на клиентите на посредническите агенции от 8 до 17% от разходите.

Директните продажби крият много подводни камъни за купувача

Ползването на брокер спестява на клиентите на посредническите агенции от 8 до 17% от разходите. 

Много висока е вероятността някои от собствениците и предприемачи, обявили имотите си за продажба директно на краен клиент („без посредник“, „директно от собственик“, „без комисиони“, „директно от строител/инвеститор“), да се възползват от недостатъчните познания за пазара на другата страна по сделката. Така те по-лесно ще могат да предложат "неравноправни" клаузи в  предварителния договор за покупко-продажба например. В тези случаи неползването на брокер често прави търговските преговори неравностойни и по този начин купувачът рискува да купи надценен имот. Тези хипотези всъщност са ежедневие на пазара. Не се оспорва правото на всеки да прецени как ще реализира правото си на собственик в една сделка-сам или с помощта на брокер или агенция. Разбира се, същото важи и за потенциалните купувачи.

Покупко-продажбата на имот или наемането му не е процес, познат от ежедневните ни посещения в търговски обект. Всекидневните ни пазарувания са свързани със стоки, чието качество познаваме добре или понякога и отлично. Знаем какви характеристики трябва да притежават стоки и услуги като хляб, зеленчуци, плодове, дрехи, обувки, медицински услуги, мобилни и интернет оператори и т. н. Имотните сделки са най-сложният и със сигурност финансово най- значимия процес касаещ няколко поколения, и който обичайно се случва само един или два пъти в живота на едно семейство.

За справяне с този процес са необходими професионални знания, умения и компетенции в поне 15 области от науката и бизнеса. Наблюденията през последните 30 години ясно доказват, че не повече от 5-7% от гражданите, извършвали операции с имоти, ги притежават. Останалите, решили сами, без помощта на брокер да стигнат до сделка, има голяма вероятност да претърпят значителни финансови загуби. За някои от тях се разбира при договарянето на условията, за други - по време на подписване на окончателния договор, а за трети - след приключване на сделката.