Избираме имот с по-малко огледи

Рядко търсят отстъпка при хубави апартаменти

Интересуват се предимно от нови оферти

Важно е собствениците да проявяват повече активност

Важно е собствениците да проявяват повече активност.

Купувачите на имоти в момента са добре запознати с условията на пазара и провеждат по-малко огледи на място преди да пристъпят към покупка.

Те оглеждат внимателно наличните оферти в интернет и правят реални огледи само на имотите, които са привлекли вниманието им и отговарят на изискванията им. Затова, след като направят оглед ,по-бързо стигат до реализиране на сделка. По-голямо внимание сред купувачите привличат новите оферти на пазара.

Миграцията, повлияна от пандемията, раздвижи пазара на жилища в големите градове. Част от хората, както работещите, така и учащите, се върнаха по родните си места. Най-забележителен, според данните на НСИ, е прирастът на населението във Варна в резултат на миграцията. Той нараства от 339 души през 2019 г., до 2950 през 2020 г., или със 770% повече хора са се преместили да живеят в града. В Бургас разликата също е значителна - от 851 през 2019 г., до 3193, което прави ръст от 275%. Движението на хора във вътрешността на страната води до ръст на сделките с имоти.

Данните показват, че 64% от сделките са сключени без корекция в офертата, при 58 на сто година по-рано. По-видима е разликата при големите отстъпки - между 10 000 и 20 000 евро. Техният дял намалява от 7% на едва 2% през 2021 г.