COVID-19 промени начина, по който мислим за недвижимите имоти

Коронавирусът ускори революцията „работа от всякъде“ по-бързо, отколкото някой очакваше. Това ще има значителни последици за пазара на недвижими имоти в големите градове, споделят брокери. 

Работодателите и служителите им възприемат все повече свободата къде да живеят и работят и ако тази тенденция се запази в бъдеще, ще се случи промяна в търсенето на недвижими имоти в глобален мащаб.

Революцията на отдалеченото работно място вече е променила начина, по който мислим за недвижимите имоти и възможностите за живот – работата от дистанция е нараснала със 140% от 2005 г. Световната пандемия от коронавирус ускори този процес и съответно търсенето на по-евтини и отдалечени от града локации е с двуцифрен ръст в световен мащаб.

Хората вече имат възможност да се преместят в райони, далеч от градския офис. Тенденцията се вижда и по милионите служителите, които сега имат по-свободен избор къде да живеят. 

Очаква се работодателите да стават все по-гъвкави при работата от разстояние, подкрепена с доказателства за повишена производителност на служителите. Всичко това може да се разглежда като мощна промяна с пряко въздействие върху тенденциите в недвижимите имоти - позволявайки на хората да работят там, където искат. Инвеститорите вземат това под внимание.